Αδιάβροχο κάλυμμα φορτίου από πολυαιθυλένιο (6×8 m.)