ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 4/3/2 -CHANNEL MOSFET 900W
Μέγιστη Ισχύς:900W
Κανάλια 2/3/4
Ευαισθησία:88 dB