Μπούκα Οβάλ (Μάτι) Λοξά κομμένη 90mm X 105mm X 150mm