Προέκταση Jade για τρίτο ποδήλατο. Για χρήση με τον κωδικό 60370.