ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 2KG
Υψηλής απόδοσης πυροσβεστήρας , εύκολης λειτουργίας και συντήρησης. Απλή ευθυγράμμιση του μετρητή πίεσης.