ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 6KG
Υψηλής απόδοσης πυροσβεστήρας, εύκολης λειτουργίας και συντήρησης. Απλή ευθυγράμμιση του μετρητή πίεσης.