ΣΤΡΙΠΟΔΑ 3 ΕΠΙΠΕΔΩΝ 1.800KG (2 ΤΕΜΑΧΙΑ)
Έκταση ανύψωσης: 270mm–>max 370mm