ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΡΥΛΛΟΣ ΜΕ ΡΟΔΕΣ 2.000KG
Έκταση ανύψωσης: 132mm–>max 325mm
Συσκευασία: χάρτινο κουτί