ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΡΥΛΛΟΣ 5.000KG
Έκταση ανύψωσης: 197mm–>411mm