Στιβαρό μεταλλικό υλικό και προστασία από ανάστροφη πολικότητα και υπερφόρτιση. 12V – 6A – 5>150Ah