Φορτιστής μπαταρίας Turbo 2/8A 6/12V. Εγκεκριμενού τύπου GS-TUV.